گیاه البرز
'گیاه البرز'
خانه / نمایندگی رسمی آریا شیمی

نمایندگی رسمی آریا شیمی

فروش اسید هیومیک مایع ( هیومی سویل ) آریا شیمی

فروش عمده کود

فروش اسید هیومیک مایع ( هیومی سویل ) آریا شیمی | کود آلی کشاورزی فروش اسید هیومیک مایع ( هیومی سویل ) آریا شیمی | کود آلی حاوی هیومیک اسید و فولویک اسید عنصردرصد وزنیw/wدرصد حجمیw/vهیومیک اسید1213.5فولویک اسید33.5پتاسیم محلول در آب (K2O)33.5 مزایا و ویژگی ها: ⦁ افزایش نگهداری آب …

توضیحات بیشتر »

کود آهن با اسید آمینه (محلولپاش) ( ویکر آهن ) آریا شیمی

فروش عمده ویکرآهن آریا شیمی

کود آهن با اسید آمینه (محلولپاش) ( ویکر آهن ) آریا شیمی کود آهن با اسید آمینه (محلولپاش) | ویکر آهن آریا شیمی کلسیم غنی شده با اسیدآمینه آهن (Fe)10 درصداسید های آمینه25 درصد مزایا و ویژگی ها: ⦁ افزایش دهنده مقاومت گیاه و کمک به گیاه برای غلبه بر …

توضیحات بیشتر »

کود کلسیم با اسید آمینه (محلولپاش) ( ویکر کلسیم – بر )

فروش عمده  ویکر کلسیم

کود کلسیم با اسید آمینه (محلولپاش) ( ویکر کلسیم – بر ) ویکر کلسیم | کود کلسیم- بر با اسید آمینه (محلولپاش) کلسیم غنی شده با اسیدآمینه کلسیم (Ca)10 درصداسید های آمینهاسید های آمینه مزایا و ویژگی ها: ⦁ افزایش دهنده مقاومت گیاه و کمک به گیاه برای غلبه بر …

توضیحات بیشتر »

کود کامل npk فوگارد آریا شیمی | فروش انواع کود کامل

فروش عمده فوگارد آریا شیمی

کود کامل npk فوگارد کود کامل npk فوگارد کود و فسر پتاسیم (P2O5) فسفر30 درصد(K2O) پتاسیم 20 درصد مزایا و ویژگی های فوگارد: ⦁ فوگارد باعث افزایش و بهبود سیستم ایمنی گیاه و رشد ریشه ⦁ افزایش تعداد گل و میوه ⦁ فوگارد عامل افزایش رنگ پذیری و کیفیت میوه …

توضیحات بیشتر »

روغن متالدهاید حلزون کش | حلزون کش تری بنورون متیل

گیاه البرز

روغن متالدهاید حلزون کش | حلزون کش تری بنورون متیل روغن متالدهاید حلزون کش متالدهاید 6% طعمه Metaldehyde 6% B حلزون کش با اثرتماسی و گوارشی Molluscicide With Contact & Stomach Action مدیریت کاربرد: ⦁ این حلزون کش از گروه پلی مر(ارگانیک) است. ⦁ این سم در رطوبت پایین باعث …

توضیحات بیشتر »

روغن امولسیون شونده ( روغن ولک ) | فروش سموم کشاورزی

روغن امولسیون شونده ( روغن ولک )

روغن امولسیون شونده ( روغن ولک ) روغن امولسیون شونده | روغن ولک روغن امولسیون شونده ( روغن ولک ) آریا 80% مایع Emulsifiable Oil Aria 80% L حشره کش و کنه کش تماسی با اثر تخم کشی Contact Insecticide/ Acaricide With Ovicide   مدیریت کاربرد: ⦁ حشره کش و …

توضیحات بیشتر »

فروش علف کش تری بنورون متیل | فروش و عرضه علف کش

پخش عمده تری بنورون متیل

فروش علف کش تری بنورون متیل | فروش و عرضه علف کش فروش علف کش تری بنورون متیل تری بنورون متیل 75% پودر قابل انتشار درآب Tribenuron Methyl 75% DF علف کش تماسی و انتخابی Contact & Selective Herbicide   مدیریت کاربرد: ⦁ تری بنورون متیل علف کشی از گروه …

توضیحات بیشتر »

علف کش بنتازون | عرضه انواع علف کش کشاورزی

پخش عمده سموم کشاورزی

علف کش بنتازون علف کش بنتازون آریا بنتازون آریا 48% مایع قابل حل در آب Bentazone Aria 48% SL علف کش تماسی و انتخابی Contact & Selective Herbicide   مدیریت کاربرد: ⦁ بنتازون علف کشی از گروه بنزوتیودیازون و پس رویشی بوده و بازدارنده عمل فتوسنتز در فتوسیستمII است که …

توضیحات بیشتر »

قارچ کش مانکوزب ( تیوفانات متیل ) | انواع قارچ کش کشاورزی

قارچ کش مانکوزب ( تیوفانات متیل )

قارچ کش مانکوزب ( تیوفانات متیل ) قارچ کش مانکوزب تیوفانات متیل | آریا مانکوزب آریا 80% پودر با قابلیت تر شوندگی Mancozeb Aria 80% WP قارچ کش حفاظتی Protective Fungicide   مدیریت کاربرد: ⦁ مانکوزب قارچ کشی از گروه دی تیو کاربامات ها می باشد. ⦁ مانکوزب در تقلیل …

توضیحات بیشتر »